Nieuws eisen Versnellen duurzame veehouderij

Nieuws versnellen duurzame veehouderij

-

Nieuws Commissie Duurzame Veehouderij

Nieuws Advies Duurzame VeehouderijCommissie Duurzame Veehouderij

Nieuws Advies Duurzame Veehouderij


Inhoudsopgave

Inleiding 7
Adviesvraag 9
Aanbevelingen 11
1 Versterk de voorhoede 13
2 Versnel verduurzaming met maatwerk 15
3 De hele keten activeren 17
4 Veehouderij als producent van mineralen
en organische stof 19. O.a. Natural Carbon Clay bevordert de kringloop
5 Veehouder midden in de maatschappij 21
6 Financiering als sleutel voor versnelling 23
Slotbeschouwing 25

Bijlagen
1 Adviesaanvraag 29
2 Samenstelling van de Commissie Duurzame Veehouderij 33
3 Geraadpleegde rapporten en adviezen 35
4 Geraadpleegde personen en organisaties 37
5 Beperking van het vrije handelsverkeer 39
6 Bevoegdheden van rijk, provincies en gemeenten


Pr support Randstad Nieuws/News /
Natural Carbon Clay van HFS Holland Feed Support / Natuurlijke veevoer additieven bevorderen gezondheid, weerstand tegen mycotoxine, diarree, beter voor het milieu, stalgezondheid, drogere mest, minder fosfor, amoniak, draagt bij aan reduceren antibiothica en bevordert de circulaire kringloop van mineralen.

Meld nieuws
WHY ?


Simon Sinek How great leaders inspire action
People dont buy What you do, people buy Why you do it, click here for more HOW....well we are not saying so but its Simon Sinek who says so. In this video he talks about hitting the right chord of the audience by asking the question WHY which most of us usually forget. His examples of Apple, Wright Brothers and King Luther will make you believe that until now you have been following the wrong way of connecting with your audience.

Opmerking van de Technische Redactie van Randstadnieuws
Uniek innovatief, energiebesparend en duurzaam

is de Permanent Magnetische Inductie Koppeling van Zytec uit Vlaardingen. Onze futuroloog Bakas schreef er een laaiend enthousiast artikel over.
Meer weten over deze innovatieve ontwikkeling van de Magnetische Inductie Koppeling met het EX keurmerk, waarmee Zytec de wereld verovert...
klik hier voor een keypostion op het internet. Met een SEO advertorial, nieuwsbrief of linkboost aan de eigen site

Randstad concurrentie Europa
SER in ontwerpadvies: Randstad moet compleet vestigingsklimaat bieden aan bedrijven en burgers.Think Global Act Local
RandstadNieuws.nl RandstadNews.com
Advies en DIM acties in Content Internet marketingContent Internet Marketing
Social Media Planning


Strategisch advies klik hier

Van Beek Communicatie Priming Framing Content Marketing & Management


De Randstad heeft het
in zich om een duurzame en concurrerende Europese topregio te blijven, maar we moeten blijven investeren in een kwalitatief goed, compleet vestigingsklimaat. Daarvoor moet de overheid een uitdagende agenda opzetten en uitvoeren met een bijbehorende investeringsstrategie. Op die agenda moeten onderwerpen als arbeidsmarkt en onderwijs, bereikbaarheid, de leefbaarheid en klimaatverandering komen. Dat staat in een ontwerpadvies over de integrale lange termijn visie op de Randstad in 2040, dat op 18 april zal worden vastgesteld in de openbare vergadering van de SER.