Nieuws eisen Versnellen duurzame veehouderij

Brandgevaar Varkenstallen terugdringen met NCC

-

Brandgevaar varkensstallen! Verbeter het stalklimaat!
NCC Natural Carbon Clay (met unieke Kaolin) mineralen als voeder additief voorkomt ammonium gasvorming en brandgevaar.
Verbeter het stalklimaat en reduceer brandgevaar met Natural Carbon Clay,

dat ammonium (NH4+) in de mest bindt, kan dit niet naar ammoniak (de gasvorm, NH3) overgaan.
Dit geeft dus een beter stalklimaat en minder irritatie aan de luchtwegen van de dieren. (Carretero, 2002) Dosering Biggen.
De dagelijkse dosering bij biggen kan variëren van 0.3% tot 0,5% Natural Carbon Clay per kilogram droge stof.
Bij een dosering van 0.3% was te zien dat de coli-uitscheiding bij biggen verminderde. (Song et all, 2011) Als biggen al diarree hebben is een hogere dosering tot 0,5% per kilogram droge stof aan te raden.


Onderzoek en toepassing
Het gebruik van 100% Natural Carbon Clay (met Kaolin) mineralen bij varkens heeft de volgende voordelen:


1. NCC bindt de schadelijke stoffen.
100% Natural Carbon Clay (met Kalolin) mineralen bindt verschillende toxinen. (Carretero, 2002; Thacker, 2013) Toxinen zijn deeltjes van schadelijke schimmels, planten of bacteriën die inwerken op de darmen. Vaak werken deze toxinen cumulatief met iets anders: het dier vertoont
geen vergiftigingsverschijnselen van de toxinen alleen, maar de aanwezigheid van toxinen leidt tot een (ernstige) aantasting van het immuunsysteem van het dier, waardoor het dier vatbaarder wordt voor andere ziekteverwekkers. Natural Carbon Clay bindt bijvoorbeeld gifstoffen van planten, zware metalen, aflatoxinen (mycotoxines), virussen en enterotoxines. (Carretero, 2002;Thacker, 2013; Lipson & Stotzky, 1983b)
Nb. Op theoretische gronden zou Natural Carbon Clay door zijn werking als kationbinder ook mineralen en vitamines kunnen binden.
Proeven met nog sterkere kationbinders dan Natural Carbon Clay die in een dosering van 2,5% gegeven werden, lieten echter geen tekorten bij
dieren zien. (Katsoulos et all, 2006) Een hardnekkig misverstand dat kleimineralen schadelijk zouden zijn, komt waarschijnlijk uit oud onderzoek (1970) nml. waarbij de voeding van dieren voor 20% uit kleimineralen bestond. Zoals het met alle middelen is, "maakt ook hier de dosis het gif".

2. Het beschermt de darmcellen.
De mucuslaag in de darm is een soort slijmlaag die op de darmwand ligt om de darmcellen te beschermen. Deze mucuslaag heeft dus een bufferwerking om aantasting van darmcellen door ziekteverwekkers te voorkomen en om een goede opname van stoffen door de darmcellen mogelijk te maken. Natural Carbon Clay helpt de mucuslaag in stand te houden waardoor de darmen dus minder aangetast kunnen worden. (Carretero, 2002) Dit komt uiteraard de gezondheid en daarmee de groei van het dier ten goede. Natural Carbon Clay kan daarom gebruikt worden als preventiemiddel
tegen diarree en het verminderen van de ernst van diarree. (Song et all, 2011) Speciaal rond het spenen van biggen is Natural Carbon Clay extra
effectief. Onderzoek wijst ook uit dat Natural Carbon Clay de darmcellen beschermt bij het gebruik van pijnstillers /NSAID's.(Guancun, 2012)

3. Het verhoogt de voerefficiëntie.
Het verstrekken van Natural Carbon Clay heeft een positieve invloed op de voerefficiëntie. Dit doordat Natural Carbon Clay een katalysatorfunctie heeft bij het afbreken van koolhydraten. (Shapiro, 1986; Trckova, 2004).


NCC BIJ VARKENS |
Holland Feed Support Vleesvarkens en zeugen. Bij vleesvarkens en zeugen is de dosering van Natural Carbon Clay 2- 4% per kilogram droge stof.


Wacht niet, kom in actie, neem contact met ons op voor een testorder!
Holland Feed Support.com

Meld nieuws
WHY ?

:Simon Sinek How great leaders inspire action
People dont buy What you do, people buy Why you do it,
click here for more HOW....well we are not saying so but its Simon Sinek who says so. In this video he talks about hitting the right chord of the audience by asking the question WHY which most of us usually forget. His examples of Apple, Wright Brothers and King Luther will make you believe that until now you have been following the wrong way of connecting with your audience.

Opmerking van de Technische Redactie van Randstadnieuws
Uniek innovatief, energiebesparend en duurzaam

is de Permanent Magnetische Inductie Koppeling van Zytec uit Vlaardingen. Onze futuroloog Bakas schreef er een laaiend enthousiast artikel over.
Meer weten over deze innovatieve ontwikkeling van de Magnetische Inductie Koppeling met het EX keurmerk, waarmee Zytec de wereld verovert...
klik hier voor een keypostion op het internet. Met een SEO advertorial, nieuwsbrief of linkboost aan de eigen site

Randstad concurrentie Europa
SER in ontwerpadvies: Randstad moet compleet vestigingsklimaat bieden aan bedrijven en burgers.Think Global Act Local
RandstadNieuws.nl RandstadNews.com
Advies en DIM acties in Content Internet marketingContent Internet Marketing
Social Media Planning


Strategisch advies klik hier

Van Beek Communicatie Priming Framing Content Marketing & Management


De Randstad heeft het
in zich om een duurzame en concurrerende Europese topregio te blijven, maar we moeten blijven investeren in een kwalitatief goed, compleet vestigingsklimaat. Daarvoor moet de overheid een uitdagende agenda opzetten en uitvoeren met een bijbehorende investeringsstrategie. Op die agenda moeten onderwerpen als arbeidsmarkt en onderwijs, bereikbaarheid, de leefbaarheid en klimaatverandering komen. Dat staat in een ontwerpadvies over de integrale lange termijn visie op de Randstad in 2040, dat op 18 april zal worden vastgesteld in de openbare vergadering van de SER.