Versnellen duurzame veehouderij

Nieuws versnellen duurzame veehouderij

-

Nieuws Commissie Duurzame Veehouderij

Nieuws Advies Duurzame VeehouderijCommissie Duurzame Veehouderij

Nieuws Advies Duurzame Veehouderij


Inhoudsopgave

Inleiding 7
Adviesvraag 9
Aanbevelingen 11
1 Versterk de voorhoede 13
2 Versnel verduurzaming met maatwerk 15
3 De hele keten activeren 17
4 Veehouderij als producent van mineralen
en organische stof 19. O.a. Natural Carbon Clay bevordert de kringloop
5 Veehouder midden in de maatschappij 21
6 Financiering als sleutel voor versnelling 23
Slotbeschouwing 25

Bijlagen
1 Adviesaanvraag 29
2 Samenstelling van de Commissie Duurzame Veehouderij 33
3 Geraadpleegde rapporten en adviezen 35
4 Geraadpleegde personen en organisaties 37
5 Beperking van het vrije handelsverkeer 39
6 Bevoegdheden van rijk, provincies en gemeenten


Pr support Randstad Nieuws/News /
Natural Carbon Clay van HFS Holland Feed Support / Natuurlijke veevoer additieven bevorderen gezondheid, weerstand tegen mycotoxine, diarree, beter voor het milieu, stalgezondheid, drogere mest, minder fosfor, amoniak, draagt bij aan reduceren antibiothica en bevordert de circulaire kringloop van mineralen.

Meld nieuws