Randstad Nieuws/News Economy

Arnoud Boot 'toekomstige businessmodel van banken'


Het toekomstige businessmodel van banken
Essay De bancaire revolutie van


Arnoud Boot
De bankwereld wordt de komende jaren op zijn kop gezet, stelt hoogleraar financiële markten Arnoud Boot.
De oude banken zullen ‘lean and mean’ moeten worden.
Arnoud Boot

De banken zijn amper bekomen van de financiële crisis of een nieuwe schok verstoort hun speelveld. Informatietechnologie — big data, sociale media, in welke reïncarnatie dan ook — is een directe aanslag op hun businessmodel. De onhoudbare kostenstructuren, hoofdkantoren en overheaddie niet meer bij de tijd zijn, en het verliezen van de grip op hun clientèle vragen om een nieuw businessmodel.

Aan de consumentenkant is de slag al compleet. Ja, Nederland heeft een efficiënt betalingsverkeer, en banken zijn voortvarend geweest in het uitrollen van betalingsapps voor de smartphone. Maar is er een consument van de nieuwe generatie die zich nog klant voelt bij ABN
Amro of ING, of welke bank dan ook?

Voor velen is de app nog het enige contact en men heeft geen idee, noch enig gevoel, wie erachter zit. Alleen bij een internetstoring gaat men op zoek naar de naam van de bank, om deze vervolgens in de sociale media af te branden. Aan de corporate kant is het nog wel iets beter. Klantrelaties worden nog als waardevol gezien, maar er is reden voor zorg. ‘Peer-to-peer lending’ en ‘crowdfunding’ mogen abstract klinken, maar het zijn manieren om aan geld te komen waarbij banken grotendeels worden gepasseerd. Kan dit een grote vluchtnemen? Tot voor kort zag het er niet zo bedreigend uit.Juist in het mkb moet je de klant kennen voordat je er een lening aan kunt geven. Een bankrelatie is dan
toch noodzakelijk: ziehier de toegevoegde waarde van banken. Maar wat zien we meer recentelijk? Initiatieven zijn aan het ontstaan waarbijmen op basis van allerlei veelal publiek beschikbare informatiebestanden, via big-data analyses goede inschattingen kan maken van kredietwaardigheid en veranderingen hierin.

Toepassingen hiervan aan de consumentenkant bestaan er al, maar ook aan de corporate kant zijn er al ontwikkelingen die erop duiden dat je hiermee zonder duur apparaat aan de weg kunt timmeren. Wat blijft er over van de bank zoals we die kennen in deze digitale revolutie?

Desaggregatie
De belangrijke vraag voor banken is: Desaggregatie De belangrijke vraag voor banken is: houden zij grip op de klant? Voor de consumentenkant betekenen mijn eerdere opmerkingen dat ik een soort ‘free for all’ zie — de nieuwe generatie klanten voelt geen binding: de app is wat zij ziet. Slimme apps, zogenaamde ‘aggregators’, zullen neutrale tussenpersonen worden tussen consument en aanbieders van producten. De aggregator — een soort platform — verzamelt alle financiële diensten en producten die hij of zij bij verschillende financiële dienstverleners heeft afgenomen, en vanaf zijn platform kan de consument offertes aanvragen bij
verschillende aanbieders. Dit is een ultieme vorm van desaggregatie van de waardeketen. Ook het betalingsverkeer is ....meer Bron Arnoud BootRandstad Nieuws economie Randstad News Euronomy

Randstad nieuws euronomy, economy, Nieuws Randstad Nieuws
Randstad News Nieuws click here

Meld nieuws