Stadsvisie ontwikkeling en stedelijke inrichting

Architectuur van de toekomst Rond is gezond

-

Nieuws Debat Architectuur van de toekomst
Rond is Gezond functionaliteit

Uitnodiging:
Deze tijd vraagt om veranderingen, nieuwe oplossingen voor onze manier van leven en vormgeving van onze omgeving voor nu en in de toekomst.

Op 21 november vond het debat plaats
In de Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam

De volgende uitspraken zijn treffend om tot concrete samenwerkingen te komen.

en een video van een 3D printer voor de beeldvorming van de speelse mogelijkheden.‘Mensen blij en gelukkiger maken’. Architectuur debat Rond=Gezond, inspirerend en concreet samenwerken aan een nieuwe leef-, woon- en werkomgeving

De deelnemers aan het debat, bestond uit een mix van prominente professionals uit de architectuur, bouwwereld, overheid en technische universiteiten.
De Rond=Gezond presentatie werkte inspirerend en kreeg veel bijval met opbouwende reacties. Conclusie, rechthoekige bouwmethodieken en bouwproces zijn een traditioneel en efficiënt bouwproces. Rond bouwen vormt door de hoge kosten nog een barrière, maar er zijn wel al prachtige voorbeelden in architectuur all over the world te zien en zullen in toenemende in de toekomst ontwikkeld worden. Vooral zien we door de invloed van de digitalisering en ontwikkeling van de technologie in 3D printen nu al meer flexibiliteit en betaalbare mogelijkheden ontstaan. De vrijheid voor ontwerp en realisatie van Rond=Gezond ontwerpen en in een mix met rechtlijnige architectuur heeft de toekomst.

“Robert Winkel van MEI architecten Rotterdam: We zitten in een transitie tussen oude en nieuwe tijden. We bouwen vierkant omdat het zo efficiënt is, maar hoe gaan we nu verder? Als het vervolg onderzoek ons laat zien dat Rond Gezond is, gaan we rond bouwen. Mensen blij en gelukkig maken, ik ben niet getrouwd aan vorm. Het bouwsysteem maakt het ons moeilijk om ronde vormen te bouwen. Het voortgaand onderzoek zal mede een aanleiding moeten geven voor het ontwikkelen van een meer geïntegreerde organisch functionele architectuur in stadslandschappen vanuit het streven naar harmonie tussen mens en zijn wensen naar een blij en gelukkig makende architectuur en omgeving.”

“Lucas ter Hall van RAP, Architect & 3D printer specialist. Het gaat nu om geïnspireerde opdrachtgevers. Door de vrijheid en creativiteit in 3D vormgeving en de nieuwe mogelijkheden in 3D printen beschikken we over meer flexibiliteit in het creëren van zowel individueel wenselijke als harmonieuze architectuur vanuit de mens in relatie tot een natuurlijke evolutionaire omgeving.
Het lopend onderzoek en de onderbouwing voor het motto ‘Rond is Gezond’, vormt de uitdaging naar de nieuwe architectuur en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.“

“Thomas van Rompay, Psycholoog, Assistent Professor aan de Universiteit Twente: Rond vraagt minder energie om er naar te kijken. Fundamenteel geeft het geen visuele vertraging dus werkt het beter. Scherpe vormen staan fundamenteel voor conflict.”

“Cristina Koetsier, van Sportseat, Onderneemster en Psychomotorisch therapeut: Bij rechte vormen zien we in observaties een instinctieve reactie: dit is van mij en dat is van jou, dus scheidingslijnen. Kinderen die in ronde vormen zaten werden blij en rustig.”

“Ger van Beek, Van Beek Communicatie, Journalist Randstadnieuws: Sprookjes bestaan niet, maar de presentatie van Aleksandra Suchowska, de bezielende visionair van OLA Architecten is een magische leidraad naar natuurlijke gedroomde zacht stralende oervormen in een nieuwe architectuur. Intuïtieve creaties, volledig in harmonie met onze DNA, ergonomie en ecologie. De mens staat hierin volledig centraal met zijn natuurlijke behoefte aan warmte, balans en zijn beleving in wonen, werken en leefomgeving.

“Rond is gezond’ creëert een duurzame harmonieuze toekomst.
Aleksandra Suchowska, CEO OLA architecten: Geïnspireerde ontwerpen komen bij mij direct voort uit mijn bewustzijn en gevoelens voor harmonie tussen mens en natuur. Het verder op te zetten onderzoek zal vervolgens moeten aantonen in hoeverre onze gevoelens en de verhoudingen vanuit onze DNA van invloed zijn. Het is de uitdaging om op de antwoorden vanuit het diepere onderzoek te komen tot normeringen en waardebepalingen die het kader kunnen vormen voor het ontwikkelen van de nieuwe architectuur en duurzame ecologische functionaliteit.”

Aanleidingen voor het debat en vervolg onderzoek
Wereldwijde neuro anatomische onderzoeken laten ons zien dat als wij naar een vierkant object kijken, de Amygdala wordt geactiveerd en verantwoordelijk is voor het gevoelens van: ANGST en NERVEUSITEIT. Als wij naar afgeronde objecten kijken wordt een andere deel van ons brein geactiveerd: de Anterior Cingulate Cortex en dat sterk verantwoordelijk is voor het gevoel van BELONING. Er zijn veel feiten die de organische architectuur op een langere termijn aantrekkelijker maken. Onder andere door: veiligheid; geen koudebrug; natuurlijke warme en koude lucht circulatie; duurzame constructie, sterk genoeg om aardbevingen te weerstaan; binnenruimte gemakkelijk schoon te maken; schoonheid.

Nu komt de vraag: zijn de kosten hoger? Met de traditionele bouwtechniek wel. Nieuwste technologieën zoals 3D beton printer versnellen het bouwproces tot 70% waardoor het betaalbaar voor iedereen wordt. Over maximaal 5 tot 10 jaar zijn wij in staat om het proces op te schalen en breed te realiseren.

Wij geloven in de energieke en HELENDE kracht van de ORGANISCHE en evolutionaire architectuur.
Daarom is er een concreet wetenschappelijk vervolg onderzoek nodig en willen wij dit breed onder de aandacht brengen en toelichten.
Uitgangspunt voor vervolg onderzoek: Er worden twee villa’s gebouwd: een organische en een vierkante. Voor een aantal gezinnen met twee kinderen. Elke gezin zal 6 maanden in beide villa’s wonen en gevolgd worden door de Wetenschappers en mentaal en fysiek onderzocht. Hiervan wordt de officele publicatie bekend gemaakt.

Wij hopen dat er organisaties en bedrijven zijn die het belang van het onderzoek om tot innovatie en een nieuwe architectuur te komen willen ondersteunen. Het debat heeft de vraag versterkt en roepen partijen op hier nader op in gaan.

Zijn er nog vragen of bent geinteresseerd in een persoonlijke presentatie binnen uw bedrijf of organsatie?
U kunt mij altijd bereiken via: aleksandra@OLAarchitecten.nl
OLA Architecten
Aleksandra Suchowska

Rond is Gezond!


Moderator:
Rob Kroonen, Directeur KS Connect, Specialist Building Products


Met succesvolle deelnemers:

Robert Winkel, Architect, Directeur Mei Architects & Planners
Thomas van Rompay, Psycholoog, Assistent Professor aan de TU Twente
Lucas Ter Haal, Architect & 3D printer specialist, Partner bij Studio RAP
Aleksandra Suchowska, Architect, CEO OLA architecten, gespecialiseerd in organische Rond is Gezond architectuur, interieur, landschap en stedenbouw van de toekomst.

Programma:
19:30-19:45 Welkomstwoord
19:45-20:00 Lezing Aleksandra Suchowska
20:00-20:15 Beschouwing Robert Winkel
20:15-21:00 Debat
21:00-22:00 Afsluiting borrel

Welcome bij Facebook OLA Architecten! En Like de Toekomst in Gezond is Rond Architectuur
OLA ontwerpt van nature geïnspireerd en innovatief voor mensen die op zoek zijn naar persoonlijke, originele oplossingen.Wij introduceren innovatieve oplossingen voor een nieuwe beleving in architectuur.

Wij gaan de uitdaging aan uw wensen en ideeën te transformeren in een uniek ontwerp.

OLA heeft een ongebruikelijke visie op het vak om te komen tot non conventionele projecten.

Wij brengen onze visie van idee tot de realiteit.

OLA staat voor een transformatieve en innnovatieve aanpak.

CONTACT
Adres:
OLA ARCHITECTEN
Gouwstraat 72 B
3082 BG Rotterdam

Contact:

Telefoon 010 20 35 585
E-mail mail@OLAarchitecten.nl
Website OLA Architecten
K.V.K. 50387448


Randstad Nieuws/News melden...

Meld nieuws